O mnie

Jestem czynnym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, członkiem Polskiego Związku Logopedów. Pracuję jako logopeda i tyflopedagog wspierając rozwój osób w różnym wieku (od przedszkolaków po seniorów). Z dużym zaangażowaniem korzystam z wszelakich konferencji naukowych oraz kursów i warsztatów wzbogacających wiedzę i warsztat pracy. Jestem osobą rzetelną i oddaną swej pracy, dbam o porządek i pielęgnuję relację z drugim człowiekiem. Radosne usposobienie pomaga mi w optymistycznym patrzeniu na świat. W pracy najbardziej motywuje mnie wewnętrzna satysfakcja i uśmiech dzieci, możliwość poznawania nowych ludzi i podejmowanie wyzwań. Studia pedagogiczne utwierdziły mnie w przekonaniu, że niesienie pomocy i inspirowanie do rozwoju drugiego człowieka jest tym, co chcę robić w życiu. W prywatnym gabinecie zajmuję się konsultacją i diagnozą oraz terapią logopedyczną i / lub pedagogiczną w zakresie: dyslalii i alalii (opóźniony rozwój mowy), afazji, jąkania wczesnodziecięcego, dyzartrii, specyficznych zaburzeń mowy, dysleksji, specyficznych trudności w zakresie czytania i pisania oraz autyzmu. Wykształcenie: 2015 – 2016r. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, WSB Poznań 2013 – 2014r. Oligofrenopedagogika, WSKPiSM Warszawa 2012 – 2013r. Tyflopedagogika, WSNHiD Poznań 2010 – 2012r. Logopedia, WSNHiD Poznań 2008 – 2010r. Pedagogika, spec. Promocja zdrowia i socjoterapia, UAM Poznań 2005 – 2008r. Pedagogika, spec. Edukacja elementarna i Przyroda, UAM Poznań Kursy: III 2017r. Jąkanie wczesnodziecięce – diagnoza i terapia IV 2016r. Rozpoznanie i terapia mutyzmu X 2015r. Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy VIII 2015r. Czynniki wpływające na rozwój mowy od 1-40 hbd. Diagnoza i terapia logopedyczna XII 2012r. Inspirowanie dziecka do aktywności poprzez obraz, ruch i dźwięk – moduł II. IV 2012r. Program rozwoju komunikacji językowej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju – technika tekstów melodycznych wspomaganych piktogramami I 2012r. Dzieci z ryzykiem dysleksji – rozpoznawanie, wspieranie X 2010r. Inspirowanie dziecka do aktywności poprzez obraz, ruch i dźwięk – moduł I. IX 2010r. Jak bawić się muzyką? – aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach, ruch i taniec. III 2007r. Szkolenie poświęcone metodzie Montessori 2005 – 2006r. Kurs nauczycielski I-ego stopnia języka migowego

Zagadnienia i cennik

JEŚLI TWOJE DZIECKO: nie reaguje na dźwięki nie gaworzy nie jest zainteresowane mową (tylko rodzice rozumieją dziecko) długo pije z butelki, ssie palec / smoczek oddycha ustami ma problem z gryzieniem zastępuje jedne głoski innymi np.: TOT (kot), KLODA (krowa) zniekształca głoski wymowa międzyzębowa nie różnicuje podobnych dźwięków ma problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania myli głoski / litery ma trudności z koncentracją uwagi ma obniżoną sprawność grafomotoryczną JEŚLI BLISKA DOROSŁA OSOBA: jest po urazie / udarze mózgu coraz częściej zapomina słów ma problemy z komunikacją werbalną ZADZWOŃ / NAPISZ CENNIK: Konsultacja i diagnoza z zaleceniami i ćwiczeniami – 150 zł (czas trwania 60 – 90 min.) Indywidualne zajęcia logopedyczne / terapeutyczne dla dzieci (45 min) – 80 zł Miesięczny pakiet zajęć dla dziecka – 299 zł Konsultacje logopedyczne dla dorosłych – 80 zł Profilaktyczne zajęcia logopedyczne / diagnoza logopedyczna w placówkach – cena do uzgodnienia

Kontakt


61 - 251 Poznań

os. Orła Białego 23

tel. 535 671 400

mail: ogrod.dobrych.slow@gmail.com